AsbestVeilig  »  Inventarisatie

Inventarisatie

inventarisatie SC540 Asbestinventarisatie

Is er asbest in uw woning of bedrijf aanwezig, dan is het verplicht om voor de professionele asbestverwijdering een asbestinventarisatie uit te laten voeren. AsbestVeilig is u hierbij graag van dienst. Ontzorgen noemen we dat! AsbestVeilig kan u assisteren bij het hele traject van asbest verwijderen. Het volledige en geldige asbestinventarisatierapport is nodig om akkoord te verkrijgen van de Omgevingsdienst c.q. vergunning van de Gemeente.