AsbestVeilig  »  Eindcontrole

Eindcontrole

Na het uitvoeren van een asbestsanering is een verplichte eindcontrole noodzakelijk door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium.

Deze eindcontrole bestaat uit het uitvoeren van luchtmetingen en een visuele controle. We bekijken na de sanering wat de achtergebleven vezelconcentratie is in de lucht en beoordelen de saneringslocatie op restanten van het verwijderde materiaal. Deze controles voeren we uit op de plek van asbestsanering. Bij buiten saneringen kan worden volstaan met een visuele inspectie. Deze eindcontrole voeren wij uit volgens de NEN 2990.

nen